jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

“Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.”

Onderzoekster en professor Jill Surmont ontwikkelt met enkele Europese partners een online game om taal en wiskunde tegelijk te leren, voor leerlingen tussen 12 & 13 jaar. Ze blogt over het belang van tijdelijke oplossingen in afwachting van beleidsacties. Over wetenschap die de maatschappij vooruithelpt.

__________________________________________________________________

“Het is fijn dat men zoekt naar waar het lek zit, maar het is niet fijn om te wachten met natte voeten.”

__________________________________________________________________

Het antwoord op een onderzoeksvraag lost het probleem nog niet op

Als onderzoeker probeer ik me zo vaak mogelijk de vraag te stellen: “Hoe kan ik concreet iets betekenen voor het werkveld?”. Dit werkveld is in mijn geval het onderwijs. Tal van studies focussen op hoe de leerling/student/leerkracht het doet en hoe dit komt. Nieuwe resultaten zetten vaak aan om verder onderzoek te voeren want hoe beter we een probleem begrijpen, hoe beter we het uiteindelijk kunnen oplossen en idealiter zelfs vermijden. Het einde van een onderzoek betekent vaak de start van een nieuw. Ik stel echter vast dat het werkveld soms wat in de kou blijft staan tijdens dit onderzoeksproces. Het is fijn dat men zoekt naar waar het lek zit, maar het is niet fijn om te wachten met natte voeten. Ik probeer daarom ook op zoek te gaan naar goede rubberen laarzen, zodat het wachten aangenamer wordt.

Breuken & taal: evidence-based hulp gevraagd in de klas

De kennis van breuken neemt af. Resultaten van de laatste peilingsproef tonen aan dat 50% van de leerlingen op het einde van het zesde leerjaar niet de eindtermen rond breuken haalt. Dit is slechter dan voorgaande jaren. Ook blijkt uit tal van onderzoeken dat de talenkennis van leerlingen erop achteruitgaat. In het ene onderzoek zijn de cijfers al alarmerender dan in het andere, maar de boodschap is duidelijk: zowel de kennis van het Nederlands als van andere talen kan een boost gebruiken. Verder onderzoek wordt nu gevoerd om de oorzaak van deze neerwaartse spiraal te identificeren.

__________________________________________________________________

Als onderzoeker probeer ik ook zoveel mogelijk tijdelijke oplossingen te voorzien.

__________________________________________________________________

Er zijn al enkele acties ondernomen op beleidsniveau, zoals de ontwikkeling van nieuwe eindtermen. Maar het zal nog wel even duren vooraleer dit volledig klaar en ingevoerd is. Leerkrachten kunnen hier niet op wachten, want zo verlies je potentieel een of meerdere generaties. Ondersteuning voor leerkrachten is hier dus meer dan welkom, ook al moet het streefdoel zijn om deze ondersteuning overbodig te maken.

Europees probleem

Dit probleem is niet uniek in Vlaanderen. Ook elders in Europa buigt men zich over deze vraagstukken. Om een mogelijke oplossing voor het bovenvermelde probleem te ontwikkelen, ben ik enkele maanden geleden samen met andere Europese partners gestart met het Erasmus+-project ‘Framing CLIL’. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en wil eigenlijk zeggen dat je een inhoudelijk vak als wiskunde in een andere taal dan de reguliere onderwijstaal geeft. ‘Framing’ is een samentrekking van ‘gaming’ en ‘fractions’. We zijn namelijk een online game aan het ontwikkelen waarbij leerlingen tussen 12 en 13 jaar hun kennis rond breuken kunnen opfrissen of uitdiepen en op hetzelfde moment kunnen werken aan hun talenkennis.

We zitten momenteel volop in de ontwikkelfase. Het is de bedoeling om tegen september de games volledig ontwikkeld te hebben en te beginnen testen in scholen. Ik krijg hier, naast van mijn projectpartners uit Manchester, Cordoba en Salzburg, ook de hulp van enkele student-leraren. Zo hoop ik toekomstige leraren niet alleen te laten proeven van hoe het is om in een internationaal project mee te draaien, maar hen vooral ook te leren hoe ze initiatief kunnen nemen en materialen evidence-based kunnen ontwikkelen.

Foto: Ilona Huyghelier

Gamenderwijs leren

De bedoeling is dat deze tool gebruikt kan worden in verschillende contexten: niet alleen in een CLIL-klas, maar ook in een klas waar veel niet-Nederlandstalige leerlingen zitten of in een OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers), zowel door de leerkracht in de klas als door leerlingen thuis op hun smartphone of computer.

__________________________________________________________________

“Ik geloof echt dat we via de methode die we hier aan het ontwikkelen zijn zowel leraren als leerlingen vooruit kunnen helpen.”

__________________________________________________________________

De game, die ontwikkeld wordt in steampunk-stijl, zal bestaan uit een zoektocht waarbij er een zestal queesten moeten opgelost worden. De ontwikkeling van deze game zelf is voor ons ook een queeste. Het vergelijken van de lesinhouden in de verschillende deelnemende landen, de integratie van taal en inhoud, de technische uitwerking, het ontwikkelen van verschillende moeilijkheidsniveaus: het is een avontuur. Maar ik geloof erin. Ik geloof echt dat we via de methode die we hier aan het ontwikkelen zijn, zowel leraren als leerlingen vooruit kunnen helpen. Het onderliggende probleem zullen we er niet mee oplossen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar we dragen ons steentje bij. Mijn vader zegt altijd: “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”. Daar is wel iets van aan. Ook in onderzoek.

Foto’s: Shutterstock