jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

Welk effect hebben elektrische wagens op onze economie?

Vraag per vraag, antwoord per antwoord. Zo helpt professor Joeri Van Mierlo, verbonden aan de VUB-onderzoeksgroep MOBI, misverstanden over elektrische wagens deze opwarmende wereld uit. Dit doet hij in het kader van We Are Paris, een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel dat licht doet schijnen op de klimaatverandering in het algemeen en de VN klimaatconferentie in Parijs in het bijzonder. Van dieselgate tot elektromotor: in ‘Dossier elektrische wagens‘ werpen we een blik in de toekomst aan de hand van zes brandende vragen waarvan het antwoord de vonk voor elektrische wagens misschien wel doet overslaan.

WELK EFFECT HEBBEN ELEKTRISCHE WAGENS OP ONZE ECONOMIE?

Studies duiden aan dat de elektrificatie van ons vervoer zo’n 1 miljoen extra jobs in 2030 en 2 miljoen in 2050 kunnen creëren in Europa. Deze jobs hebben te maken met de ontwikkeling en productie van componenten voor elektrische voertuigen, maar ook met de nieuwe diensten die aangeboden zullen worden, bijvoorbeeld op het vlak van oplaadinfrastructuur. Elektrificatie is sowieso een goede zaak want een andere zeer belangrijke parameter is de olie-afhankelijkheid. We jagen dagelijks 1 miljard euro uit onze Europese economie om olie te importeren. Door deze middelen in onze eigen economie te steken kan men heel wat extra tewerkstelling genereren. En door de jaarlijkse kosten voor gezinnen aan olieproducten te reduceren, kan men de koopkracht van gezinnen vergroten: ook weer een voordeel. Tesla bezocht België en ook Audi ziet België als een mogelijke locatie voor de productie van haar elektrische wagens. Er wordt heel wat geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling rond elektro-mobiliteit door o.a. Europa.

“Elektrificatie van transport creëert jobs en zorgt voor olie-onafhankelijkheid”

Er wordt wel eens geopperd dat het verlies van inkomsten uit accijnzen op diesel een negatieve impact heeft op het overheidsbudget. Maar dit houdt dan geen rekening met de verbeterde luchtkwaliteit. We ontlopen dan niet alleen boetes die Europa oplegt, er zullen door de verbeterde luchtkwaliteit minder overheidsuitgaven nodig zijn voor ziekenzorg, het schoonmaken van gebouwen en monumenten… Dit zijn overigens geen veronderstellingen, we ontwikkelden een ‘External Cost Calculator’ die dergelijke kosten in rekening kan brengen en overheden kan ondersteunen in het nemen van gefundeerde beleidsmaatregelen.