jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

VUB prof wint ECS European Criminology Award

“Een Europese criminoloog in de beste zin van het woord”, zo staat er te lezen in het oordeel van het comité dat besliste dat VUB prof. Sonja Snacken de ECS European Criminology Award verdient. De prijs is zowat de hoogste erkenning die je voor een loopbaan in de Europese Criminologie kan krijgen. Reden genoeg om eens met prof. Snacken samen te zitten voor haar vertrek naar de ECS conferentie in Porto.

Onderzoek naar menselijke waarden

“Waarom hebben Scandinavische landen procentueel tien keer minder gevangenen dan de Verenigde Staten, ondanks het feit dat beide een Westerse cultuur aanhangen?” Prof. Snacken stelt de intrigerende vraag om te illustreren dat onderzoek naar het gevangeniswezen en het beroven van iemands vrijheid vol vragen over menselijke waarden zit. “Door mijn onderzoek over gevangenen heb ik me ook kunnen inzetten om het beleid te veranderen. In België heb ik aan de twee grote wetten rond het gevangeniswezen meegewerkt, op Europees niveau ben ik expert voor het Europees Comité voor de preventie van foltering. Hiervoor ben ik al op inspectie in bijvoorbeeld Oost-Europa geweest en dat heeft toch mijn blik verruimd.” De criminologe stelt dat haar werk in het beleid haar onderzoek heeft beïnvloed: “soms heb ik het moeilijk met het feit dat mijn waarden mijn onderzoek beïnvloeden, maar door me expliciet op mensenrechten te richten, heb ik beseft dat het hier om fundamentele waarden gaat en persoonlijke gevoelens overstijgt.” Prof. Snacken wordt bovendien door de ECS beloond voor het combineren van haar werk als onderzoekster met haar ambities als activiste. “Ik heb altijd geprobeerd mijn onderzoek uit te voeren voor de mensen die met de materie bezig zijn. Ik vind dat mijn verantwoordelijkheid als onderzoekster, zeker in mijn onderzoeksveld.”

___________________________________

“Sonja Snacken combines in her writings the role of the sharp and empirically oriented researcher with that of the engaged citizen who believes in humane values and who is willing to fight for them.”

ECS Award Committee 

___________________________________

Onderzoek en activisme

Als jonge rechtenstudent was prof. Snacken een zelfverklaarde wereldverbeteraar. “Voor de cursus strafrecht gingen we op bezoek in gevangenissen. Toen zijn we ook naar “de hel van Doornik” gegaan, een instelling voor geïnterneerden. In theorie leek internering allemaal heel netjes en logisch, de realiteit was echter helemaal anders. Op dat moment heb ik beseft dat de wereld verbeteren misschien wat ambitieus was, en wou ik mij gewoon toespitsen op één zaak: een stem geven aan een groep mensen waar niemand nog naar wil luisteren: gevangenen.” Ondertussen heeft Snacken al heel wat verwezenlijkt, niet in het minst de European Criminology Society mee oprichten en er een tijd als voorzitter zetelen. “Waar ik echter het trotst op ben, is het uitbouwen van de Vakgroep Criminologie aan de VUB. Toen ik begon, waren met we met twee, Chris Eliaerts en ikzelf. Vandaag zijn we met meer dan 60 mensen!” Maar ook de award (en de Solvay prijs die ze in 2010 won) doet deze onderzoekster glunderen: “het feit dat ik beloond word voor zowel mijn onderzoekswerk als mijn activisme maakt me heel blij. Dat laatste zorgt ook voor de passie! Ik word nog steeds kwaad als ik zie wat daders hun slachtoffers aandoen en wat wij bijgevolg daders aandoen. ‘Two wrongs don’t make a right’ en dat drijft me nog altijd.”