jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

Verse masterproefonderzoeken récht uit de maatschappij

De sociale impact van looptrainingen, seksuele opvoedingstips, online-intimidatie en eenzaamheid bij studenten: de nieuwe lichting VUB-Wetenschapswinkelonderzoeken van 2020 is uiterst gevarieerd. Wat ze dan weer wel gemeenschappelijk hebben, is hun maatschappelijke relevantie. Dat is meteen ook de belangrijkste voorwaarde voor masterproeven bij de Wetenschapswinkel van de VUB. Studenten en promotoren onderzoeken er steevast onderwerpen op initiatief van en in samenwerking met Vlaamse non-profitorganisaties. Ben je benieuwd wat voor onderwerpen er dit jaar onder de loep werden genomen?

Eén van de non-profitorganisaties is Les Gazelles de Bruxelles, zij willen via joggen mensen in armoede versterken op persoonlijk en sociaal vlak. Agogiekstudente Linde Maes onderzocht de impact van looptrainingen bij de vzw op het sociale leven van vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. Daarnaast interviewde studente Gender & Diversiteit Gaëlle Mortier op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad twaalf vrouwen uit verschillende publieke domeinen over cybergeweld en ging psychologiestudente Céline Leenen bij ouders het nut na van de tips in seksuele opvoeding die Sensoa aanbiedt.

Veel organisaties bij de Wetenschapswinkel hebben jongeren als doelgroep. Zo interviewde agogiekstudente Leni Bekaert op vraag van De Ambrassade 19 nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar over hun informatienoden. Ook Anna Vansteenkiste focuste op jongeren, zij onderzocht op vraag van JES vzw de (toekomst)perspectieven en beroepstoekomst van Brusselse NEET-jongeren (Neither in employment nor in education or training) die een beroep hebben gedaan op JES-arbeidsbegeleiding. Louise Poffé interviewde dan weer kinderen, leerkrachten, ouders en begeleiders over de buitenschoolse onderwijsondersteuning aan kwetsbare kinderen van Ladder’op vzw.

Enkele studenten maakten een onderzoek op vraag van de VUB zelf. Agogiekstudent Ewoud De Middeleir ging samen met het StudieBegeleidingsCentrum na hoe studenten met een functiebeperking de VUB-ondersteuning ervaren (of missen). Het VUB-Infopunt onderzocht samen met psychologiestudente Lima Van den Steen eenzaamheid bij VUB-studenten.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) is al jarenlang een populaire partner van de Wetenschapswinkel. Zo publiceerden we in in 2017 al een blog over inclusie op speelpleinen. Dit jaar ging agogiekstudente Celien Goyvaerts de verwachtingen van pleinverantwoordelijken naar hun animatoren op gemeentelijke vakantiespeelpleinen na, terwijl Danique Pelegrin onderzocht of het functieprofiel voor speelpleinverantwoordelijken nog accuraat is. Studente Gender & Diversiteit Emma Crepeele spitste zich toe op de basisbegeleidershouding van animatoren voor toegankelijkere speelpleinwerkingen. 

Bovenstaande en vele andere volledige Wetenschapswinkelonderzoeken vind je op de recent vernieuwde Wetenschapswinkelwebsite.   

De Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel is een project van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Het biedt ondersteuning aan non-profitorganisaties via wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door studenten in het kader van een project of eindwerk. De studenten beantwoorden de onderzoeksvraag in samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker. De Wetenschapswinkel brengt student, organisatie en promotor samen en bemiddelt tussen deze partijen. Het resultaat is een win-win: een wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar onderzoek voor de organisatie en een maatschappelijk relevante onderzoekservaring voor de student!