jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

STEM

STEM, dit acroniem is een echt internationaal buzzword geworden. Van Obama tot Van Rompuy: allemaal hechten ze belang aan ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics‘. 

 

Waar draait het om?

Er dreigt een ernstige tekort aan technisch en wetenschappelijk geschoolden op de Europese arbeidsmarkt. Eén van de doelstellingen van de Europese Lissabonstrategie is dan ook het verhogen van het aantal afgestudeerden in wetenschappelijke en technologische richtingen om Europa om te vormen in de richting van een kenniseconomie.

Al enkele jaren stijgt het aantal Vlaamse studenten in STEM-richtingen opnieuw, maar dit blijkt nog steeds onvoldoende om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen. Verschillende spelers (VDAB, Agoria, de overheid, VOKA., hogescholen & universiteiten…) in het veld erkennen dit probleem en ondernemen actie om de belangstelling bij jongeren te doen toenemen. In deze context lanceerde de Vlaamse Overheid het STEM-actieplan 2012-2020. Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de kenniseconomie, heeft het STEM-actieplan tot doel de uitstroom uit technologische en wetenschappelijke disciplines te verhogen door te “zorgen voor een totaalaanbod aan maatregelen van basisschool tot loopbanen op de arbeidsmarkt”.

 

Fablab Junior – een project met een STEMpel voor jongeren tijdens de zomervakantie

Binnen het Fablab Junior project ontwikkelen we 2D/3D workshops. De workshops zijn gericht op jongeren vanaf 11 jaar. Met het oog op de implementatie voorzien wij trainingsessies in het EHB FablabBXL in Anderlecht. Training die de toekomstige 2D/3D begeleiders opleiden tot coaches die het systeem- en creatieve denken bij jongeren zoveel mogelijk stimuleren. Tijdens de opleiding krijgen de begeleiders uiteraard ook de nodige technische bagage mee om 3D printers, lasercutters en CNC freesmachines te hanteren. De toekomstige 2D/3D begeleiders rekruteren wij binnen het netwerk van de Vlaamse Dienst SpeelpleinwerkDe lokale speelpleinwerking kunnen we zo omtoveren tot tijdelijke ‘werkplaatsen’ voor de nieuwe generatie ingenieurs met behulp van de mobiele 2D/3D toolkits.