jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

Pint of Science: Lezing Epilepsie en neurologische ontwikkelingsstoornissen

Supergeleiding en neurowetenschappen

Raquel Fernandez Martín

Postdoc, Vrije Universiteit Brussel

Bestaat er een verband tussen natuurkunde en neurowetenschappen? In deze lezing brengt Raquel je van het meer theoretische deel van de natuurkunde, meer specifiek gaat ze uitleggen wat supergeleiding is, naar de wereld van de neurowetenschappen. Haar onderzoek richt zich op computationele neurowetenschappen, in het bijzonder op het gebied van epilepsie. De traditionele manier om epileptische pieken te detecteren is gebaseerd op visuele inspectie, die tijdrovend is en afhankelijk is van subjectieve menselijke criteria. Raquel is geïnteresseerd in de ontwikkeling van nieuwe signaalanalysemethoden, nu machine learning dichterbij komt, om epileptische pieken op een volledig automatische manier te detecteren.