jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

Lessenreeks: Gender (on)gelijkheid in de publieke ruimte

Tussen de Soep en de Feiten: Gender(on)gelijkheid in de publieke ruimte

Scherp ’s middags je hersenen aan met hot topics en een warme kom (vegetarische) soep. Boeiende sprekers ontleden actuele thema’s met een Brusselse invalshoek. Moeilijke kwesties worden behapbaar uitgelegd. Achteraf is er tijd voor vragen en bedenkingen uit het publiek. Voedsel voor lichaam en geest, elke eerste dinsdag van de maand!

Julie Van Garsse over gender(on)gelijkheid in de publieke ruimte

Waar zijn de meisjes? Kunnen jongens zichzelf zijn op straat? En zijn de Brusselse straten LGBTQIA+-vriendelijk? Julie Van Garsse (ZIJkant) vertelt over (on)gelijkheid in de publieke ruimte, deelt ervaringen en aanbevelingen van de Brusselse deelneemsters aan ‘Girls Make /Play The City’ en gaat met het publiek in gesprek over hoe een gendervriendelijke stad eruit moet zien. Een brandend actueel topic in aanloop naar de Internationale Vrouwendag op vrijdag 8 maart. 

Over Girls Make /Play The City

Hangjongens zie je overal, maar vanaf negenjarige leeftijd verdwijnen meisjes in sneltempo uit de publieke ruimte. ZIJkant en Wetopia onderzochten met ‘Girls Make /Play The City’ wat meisjes nodig hebben. Ze brachten jonge vrouwen uit heel verschillende werelden samen rond een plek die ze delen. Samen herdachten ze de stad, zodat vrouwen, maar ook mannen, kinderen en ouderen, zich er thuis voelen. Enkele ideeën zetten ze reeds om in de praktijk.

Over Julie Van Garsse

Julie Van Garsse werkt vanuit ZIJkant vzw, de progressieve vrouwenbeweging, aan een meer gendergelijke samenleving. De organisatie zet zich onder andere in voor equal pay, de strijd tegen (seksueel) geweld en inclusieve openbare ruimte. Meer info op www.zijkant.be.

Praktisch

  • Iedereen is welkom vanaf 12:00 voor een kom vegetarische soep i.s.m. Atelier Groot Eiland
  • De spreker start om 12:30
  • Nadien is er tijd voor vragen uit het publiek
  • Inschrijven is aanbevolen, maar niet verplicht