jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

Artistiek Onderzoek in Vlaanderen – state of the arts

De kunstenaar als onderzoeker? Artistiek onderzoek maakt ruim twintig jaar formeel deel uit van het Europese onderzoekslandschap. Muzikanten, acteurs, dansers en beeldend kunstenaars doen aan praktijkgericht of theoretisch onderzoek dat zelfs kan resulteren in een doctoraat in de kunsten.

De Jonge Academie maakt de balans op: waar staat het artistiek onderzoek vandaag in Vlaanderen? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de toekomst? Hoe kunnen we de verworven artistieke kennis en expertise sterker verankeren binnen onze kennisinstellingen en een duurzaam beleid ontwikkelen? Op dit en andere vragen zoeken we een antwoord. De voordrachten en het debat zullen zowel in het Nederlands als het Engels gehouden worden.