jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

Color Green – Workshops rond milieubehoud voor jongeren

COLOR GREEN

Wanneer materiaal zich heruitvindt.

Het project Color Green heeft als doel jonge kunstenaars bewust te maken van milieukwesties in de artistieke productie en hen te inspireren tot positieve en impactvolle acties. Gedurende het project zullen deelnemers de kans krijgen om samen te werken met professionele kunstenaars, experts en politieke besluitvormers. Zij zullen hen begeleiden bij verschillende activiteiten zoals een seminar, workshops en een gezamenlijke residentie die uitmondt in een openbare tentoonstelling. Hierdoor zullen jongeren concrete adviezen en tools ontvangen om milieubewustzijn te integreren in hun creatieve en artistieke werkwijze.

Color Green moedigt de deelname van de nieuwe generatie op alle niveaus van het project aan: van het ontwerpen van een logo en grafische richtlijnen door een jonge kunstenaar tot een coördinatieteam dat grotendeels bestaat uit jongeren, tot de betrokkenheid van jonge kunstenaars bij verschillende projectactiviteiten.

DOELSTELLINGEN

  • Bewustmaking van jonge kunstenaars en kunststudenten over milieubehoud en aanmoediging om gerecyclede en hergebruikte materialen te gebruiken in hun artistieke praktijk.
  • Bevordering van sociaal en artistiek engagement van jongeren door hen te betrekken bij debatten, bijeenkomsten en creatieve activiteiten die verband houden met milieukwesties.
  • Ontwikkeling van artistieke en creatieve vaardigheden van jongeren.
  • Bevordering van sociale, burgerlijke en interculturele vaardigheden van jongeren.
  • Aantonen van het vermogen om creatieve praktijken op een duurzamere manier te heroverwegen om afval te verminderen en bestaande middelen te optimaliseren.
  • Creëren van een database van jonge makers die kunnen samenwerken met andere initiatieven van de organisatie en hen tools bieden om zich op een sociaal verantwoorde manier te ontwikkelen.

DEELNAME

Alle evenementen voor niet-formeel onderwijs hebben tot doel een groep samen te stellen die wordt geselecteerd via een oproep tot deelname.

Het proces is multidisciplinair en kandidaten worden beoordeeld door het commissiepanel van de vereniging dat rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van het project.

Aanmeldingen moeten worden goedgekeurd door de school in het geval van studenten. Alle deelnemers ontvangen een geldig YOUTH PASS-certificaat voor aanvullende activiteiten.

DOELGROEP

Studenten en jonge professionals in kunst, design en andere artistieke gebieden met interesse in milieu:

⇒ Jongeren tussen 18 en 30 jaar oud, die deelnemen aan informele inclusieve kunstvorming.
⇒ Jongeren tussen 15 en 30 jaar oud, die deelnemen aan open activiteiten (seminarie/rondleidingen met scholen).

ACTIVITEITEN

BEWUSTMAKINGSEMINAR “COLOR GREEN” 19 april 2024
Ontmoetingen met experts, Europese beleidsmakers en kunstenaars om de uitdagingen van milieubehoud in bewust kunstcreatie te bespreken. (programmering in ontwikkeling)

  • Geëngageerde kunstenaar – de rol van kunst in milieubewust activisme
  • Muziek en muziekinstrumenten in milieubehoud
  • Milieuvriendelijke scenografie
  • Het belang van instellingen die zich inzetten voor duurzaamheid.

 

CYCLUS VAN BEWUSTE WORKSHOPS
Datum te bevestigen (2 dagen multidisciplinaire workshops)

Deze workshopreeks wil verschillende manieren verkennen om materialen opnieuw te gebruiken en ze een nieuwe betekenis te geven. Het doel is om verantwoord gebruik van grondstoffen aan te moedigen, verspilling te verminderen en de milieueffecten van artistieke productie te beperken. Deelnemers worden uitgenodigd om ideeën en ervaringen uit te wisselen om zo een collectief artistiek werkproces te bevorderen.

Bewuste hergebruik van materialen: een nieuwe betekenis geven aan grondstoffen
Co-creatie: het collectieve proces – ideeën uitwisselen en samenwerken voor de volgende creatieve productiestap

 

ARTISTIEKE BEGELEIDING/CO-CREATIEPROCES
Datum te bevestigen – (12 dagen creatieve residentie)

De installatie wordt volledig ontwikkeld door de groep, met begeleiding van het managementteam en experts. Volledige ondersteuning zal worden geboden bij de uitvoering van het project, rekening houdend met technische en structurele behoeften, die ook zijn overeengekomen met de groep binnen een collectieve intelligentiemethodologie.

Deelnemers zullen gezamenlijk aan een project werken, waarbij ze ideeën en vaardigheden delen.

 

COLLECTIEVE TENTOONSTELLING “COLOR GREEN”
30 dagen openbare tentoonstelling

Een gezamenlijke expositie die het resultaat vertegenwoordigt van het werk van de deelnemers.

Opening – Vernissage met deelname en begeleiding van de kunstenaars
Sluiting – Finissage met het delen van ervaringen

PROJECTCOORDINATIE: Renzo Dalvi
PROJECTBEGELEIDSTER: Aline Yasmin

 

BEVESTIGDE AANWEZIGHEID

Saskia BRICMONT – Europarlementariër – Fractie De Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement
Sophie Cornet – Verantwoordelijke Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (RSE) bij KANAL–Centre Pompidou Brussel
Cécile Le Van – Green Opera – Koninklijke Muntschouwburg/De Munt, Brussel
Olivier Milis – Federatie van Recuperatheken
Thomas Bertrand – Vioolbouwer/Vereniging BVBM vzw (Belgian Violin & Bow Makers)
Lucie Morauw – Jonge activist voor Youth For Climate
Nicolas Van Nuffel – Voorzitter van de Coalition Climat BE
Pascal Bernier – Beeldend kunstenaar
Caldeira dos Santos – Muzikant en “wilde” vioolbouwer

Moderator: Arthur Prigent: collectif Cycl.one

Inschrijvingen

Het evenement zal gratis zijn met een beperkt aantal plaatsen. 

 

 

PARTENAIRES:

Bureau International de la Jeunesse
Erasmus +
Kanal