jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

EnRRICH: maatschappelijk relevant onderzoek en innoveren via curricula

EnRRICH wil meer RRI in curricula. De kans is groot dat u – na het struikelen over de overdaad aan r’en – geen idee heeft van wat RRI is of wat het in curricula wil doen, maar wel fijntjes opmerkt “dat het niet zo gemakkelijk is – voor wie of wat dan ook – om in curricula te raken”. Daar heeft u een punt, maar eerst wat meer informatie over het project in kwestie.
RRI staat sinds enkele jaren voor Responsible Research & Innovation. De Europese Commissie heeft deze term bedacht voor onderzoek & innovatie waarbij onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijven… van onderzoeksbegin tot -einde samenwerken om proces en resultaten overeen te stemmen met waarden, noden en verwachtingen van de maatschappij. Dit maakt dat RRI in de praktijk te maken heeft maatschappelijk engagement, gender en ethiek in onderzoeksinhoud en -proces, open access en (in)formeel wetenschapsonderwijs. Omdat het zo nieuw is en een nieuwe manier van denken vraagt in Onderzoeksland, introduceren we RRI best zo vroeg mogelijk. In het hoger onderwijs komen studenten vaak voor het eerst in aanraking met onderzoek en alles wat daarbij komt kijken, dus zou ook RRI daar al bellen moeten doen rinkelen. Niet die van het einde van een les, maar wel die van het begin van een carrière als hoger opgeleide burger en misschien wel toekomstige onderzoeker. Die aan RRI doet, welteverstaan.
De Brusselse Wetenschapswinkel brengt al een dik decennium non-profitorganisaties (maatschappij) en studenten (onderzoek) samen. Dat werkt, maar kan nog wel wat ondersteuning gebruiken. Samen met een consortium van 12 andere Europese partners willen we daarom studenten meer RRI en maatschappelijke betrokkenheid bijbrengen via hun opleiding. Dus schreven we een projectje. En kregen totaal onverwacht het zeldzame groene licht van de Europese Commissie voor “Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education”. Eind juli startte EnRRICH officieel met een kick-off in het wonderschone Cambridge. Sindsdien proberen Public Engagement Teams en Science & Society departementen in uiteenlopende Europese hogeronderwijsinstellingen hun onderwijsteams meer RRI bij te brengen. In een eerste fase verzamelen we goede RRI-praktijken in curricula, die we vervolgens gaan uitwisselen en uitproberen. Want al is de term nieuw, het idee van samenwerken met maatschappelijke actoren binnen opleidingen is dat verre van. Er bestaat dan ook al een waaier aan lovenswaardige initiatieven die erin slaagden de strenge curriculavoorwaarden te trotseren. Zo pakt Wageningen University terecht uit met Academic Consultancy Training, werken 100-den Noord-Ierse studenten jaarlijks aan een Wetenschapswinkelproject binnen Queen’s University Belfast en start onze eigen VUB met Redelijk Eigenzinnig, een interdisciplinair opleidingsonderdeel dat nadenkt over mens en maatschappij.

__________________________________________________________________

” In een eerste fase verzamelen we goede RRI-praktijken in curricula, die we vervolgens gaan uitwisselen en uitproberen. Want al is de term nieuw, het idee van samenwerken met maatschappelijke actoren binnen opleidingen is dat verre van.”

__________________________________________________________________

Of EnRRICH uiteindelijk zal leiden tot gloednieuwe opleidingsonderdelen valt nog af te wachten, maar dat is ook niet ons hoofddoel. Waar het in elk geval aan zal bijdragen, is meer bekendheid voor en bewustzijn van RRI, en daarmee hopelijk ook meer maatschappelijke betrokkenheid binnen curricula. Voor docenten die al in die richting aan het denken zijn en hun studenten bijvoorbeeld willen laten samenwerken met non-profitorganisaties voor een opleidingsonderdeel kan EnRRICH een extra duwtje, expertise en netwerk betekenen. Voor studenten anderzijds betekent het hopelijk het begin van een verrijkende opleiding die naast de theorie ook de maatschappij betrekt!
Meer informatie: www.enrrich.org