jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

Een spuitje geven aan een hologram of een hart ronddraaien in augmented reality?

“Studenten Verpleegkunde kunnen niet alle aangeleerde technieken voldoende inoefenen tijdens stages. Dit omdat bepaalde situaties gewoonweg niet vaak voorkomen, maar ook omdat het niet altijd ethisch verantwoord is om ze toe te passen op echte patiënten. Denk bijvoorbeeld aan een reanimatie.” Uit onderzoek blijkt nochtans dat herhaaldelijk oefenen noodzakelijk is om alle technieken in de vingers te krijgen. “Door handelingen effectief uit te voeren leer je meer dan door erover te lezen in handboeken en op online leerplatformen. Hoe meer zintuigen worden betrokken tijdens een leerproces, hoe beter.”

Inspelen op de noden van digital natives

Deze inzichten hebben de docenten van de opleiding Verpleegkunde aan de Erasmushogeschool Brussel gestimuleerd om hun manier van lesgeven kritisch in vraag te stellen en ook af te stemmen op de noden van de hedendaagse studenten.

De huidige generatie studenten groeide op in een wereld die steeds digitaler wordt. De digital natives van vandaag hebben dan ook nood aan actievere onderwijsvormen die hierop inspelen.

 

Klassieke oefenpop vs virtual reality-bril

In de opleiding Verpleegkunde leren de studenten via concrete simulaties technische vaardigheden aan. Met een virtual reality-bril wordt de werkelijke wereld vervangen door een virtuele wereld. Studenten voeren in deze virtuele wereld echte handelingen uit en nemen ook beslissingen om de patiënt te helpen.

We bootsen realistische situaties na via computergestuurde poppen en virtual reality, maar ook door middel van augmented en mixed reality. Deze technologieën zijn veel realistischer dan de oefenmethoden met een klassieke pop. Ook zijn ze veel aantrekkelijker voor de studenten. Dat zorgt er dan weer voor dat ze gemotiveerder deelnemen aan de lessen.

Hart ronddraaien via augmented reality

Wat is nu het exacte verschil tussen augmented en mixed reality? In beide scenario’s blijf je de echte wereld romdom jou zien, maar tegelijkertijd worden 3D-beelden of hologrammen via een bril in je gezichtsveld geprojecteerd. Bij augmented reality hebben de studenten geen invloed op deze beelden. In het geval van Mixed Reality daarentegen beïnvloeden studenten de virtuele realiteit wél door bepaalde handelingen uit te voeren.

Zo worden theoretische lessen een pak tastbaarder gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om organen te visualiseren met mixed reality. Studenten kunnen het hart ronddraaien en doorknippen om klepstructuren te bekijken. Of ze kunnen verschillende ritmestoornissen simuleren om te ontdekken welke gevolgen dit heeft voor de patiënt.

 

Een spuitje geven aan een hologram

De onderzoekers van de opleiding Verpleegkunde aan de Erasmushogeschool blijven nieuwe manieren zoeken om hun studenten uit te dagen. Ze werken momenteel samen met onderzoekers uit Spanje en Portugal aan een Europees onderzoeksproject.

Het is de bedoeling om via mixed reality nog meer technische handelingen aan te leren. Studenten krijgen dan bijvoorbeeld een hologram te zien waarop ze een bepaalde techniek kunnen uitvoeren, zoals een spuitje geven aan een patiënt. Zo leren studenten niet enkel hoe en waarom ze iets moeten uitvoeren, maar ook welke impact hun handelingen hebben op de patiënt. Het is de perfecte én patiëntveilige voorbereiding op de latere praktijk.

Wil je zelf ook eens ondervinden hoe verpleegkundigen worden voorbereid op het werkveld via virtual, augmented en mixed reality? Kom dan op zondag 25 november 2018 naar het Wetenschapsfestival Brussel in Muntpunt tijdens de Dag van de Wetenschap.

Alle praktische info vind je op wetenschapsfestival.wetenschapbrussel.be.

Foto’s: shutterstock