jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

De oudere migrant met dementie bestaat niet

© foto: Layla Aerts

Opinie – De oudere migrant met dementie bestaat niet. Dit zou je haast denken als je de verschillende activiteiten en programma’s naar aanleiding van de dementie-maand bekijkt. De onzichtbaarheid van dementie bij dit segment van de bevolking wordt jammer genoeg ook bevestigd tijdens ons onderzoekswerk naar dementiebeleving en dementiezorg bij ouderen met migratie-achtergrond. Bij het zoeken naar deze ouderen in Brussel contacteerden we een grote groep zorg- en hulpverleners, van verschillende disciplines, zelfstandig of in teamverband, met weinig of veel ervaring, … . Wat blijkt hieruit? Bij de vele zorgverleners en zorgorganisaties is er een grote groep die geen contact heeft met ouderen met migratie-achtergrond met dementie, die dergelijke ouderen niet in zijn patiëntenbestand heeft.

Uit recent onderzoek blijkt dat dementie 3 à 4 keer vaker voorkomt bij ouderen met Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond

Is er dan geen vuiltje aan de lucht en hebben alle ouderen met migratie-achtergrond gewoon alle nodige genen die hen tegen deze ouderdom gerelateerde ziekte beschermen? Onderzoek in het buitenland en vooronderzoek met mantelzorgers doet nochtans vermoeden van niet. Integendeel, internationaal onderzoek bewijst dat sommige etnisch culturele minderheden zelfs een hoger risico hebben op het ontwikkelen van dementie. Zo blijkt uit recent onderzoek in Nederland dat dementie 3 à 4 keer vaker voorkomt bij ouderen met Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond. Er is geen enkel reden om te vermoeden dat ouderen met migratie-achtergrond in België niet in hetzelfde schuitje zouden zitten. Zeker als we de demografische cijfers ernaast leggen. Er is een duidelijke toenemende groei van het aantal ouderen met migratie-achtergrond in de regio’s met een migratiegeschiedenis zoals de grootsteden. Zo zal in 2020 de helft van de Brusselse 65-plussers van niet-Belgische origine zijn.

Met het onderzoeksproject Divers Eldery Care willen wij alvast deze uitdaging van dementie bij deze groep zichtbaar maken. We willen kennis en good practices genereren over de ervaringen van dementie en dementiezorg binnen etnisch culturele minderheden in Brussel. Dit dient als basis om op een sensitieve manier de uitdagingen rond dementie bij deze ouderen aan te gaan. We kiezen er bewust voor om deze doelstellingen samen met alle belanghebbenden te bereiken. Ouderen met migratie-achtergrond, hun mantelzorgers en hun professionele zorgverleners bouwen daarom actief mee aan de oplossingen voor deze uitdaging.

Het is niet omdat iets de algemene maatschappelijke radar onvoldoende bereikt, dat het niet bestaat.

Ouderen met migratieachtergrond met ouderdomgerelateerde ziektes, zoals dementie, zullen in de toekomst alleen maar toenemen. De oudere migrant met dementie bestaat wel en zowel de oudere als zijn mantelzorger hebben nood aan ondersteuning. Laat dit op wereld-Alzheimerdag een wake-up-call zijn voor alle verantwoordelijken rond dit thema. Zorgorganisaties en zorgverleners moeten hun verantwoordelijk nemen om een kwaliteitsvol zorgaanbod voor ALLE ouderen te garanderen.

 

Auteurs: Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys, gerontologen en onderzoekers aan de Erasmushogeschool Brussel.

Meer info over het project Divers Eldery Care via www.diversageing.be