jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

jouw wetenschapsgids in de hoofdstad

AirBnB – Deel 2: Wat zegt de wet?

Overweeg je om de rommelkamer in je huis om te vormen tot een heuse gastenkamer? Wil je op die manier iets bijverdienen en tegelijk nieuwe mensen leren kennen? Airbnb is dé hippe oplossing dat op een makkelijke manier mogelijk te maken.  Afhankelijk of je in Vlaanderen of in Brussel woont is de regelgeving rond gastverblijven anders. Stéphanie Uytterhaegen, onderzoeker hotelmanagement aan de Erasmushogeschool Brussel, legt uit waar je precies aan moet voldoen.

Vlaanderen

Vlaanderen kent sinds 1 april 2017 een nieuwe wetgeving voor de accommodatiesector, namelijk het Vlaams Logiesdecreet. Met dit decreet wil de overheid ondernemen gemakkelijker en toegankelijker maken. Goed nieuws, want door je kamer te verhuren via Airbnb word je micro-ondernemer. Naast eenvoud en flexibiliteit, hecht dit decreet veel belang aan vertrouwen, niet onbelangrijk want je zal je kamer verhuren aan een wildvreemde.

Wat er concreet veranderde, kan in een notendop omschreven worden. Tot eind maart 2017 kende Vlaanderen een vergunningsplicht, nu is er een aanmeldplicht. Wat zijn de verschillen?

Hoewel de regels versoepeld zijn, zijn ze natuurlijk niet verdwenen. Als toekomstig ondernemer moet je beschikken over een brandveiligheidsattest en een brand- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast moet de kamer ook voldoen aan hygiënische voorschriften en moet je kunnen aantonen huurder of eigenaar te zijn van het pand dat je wenst te verhuren. Je mag je kamer per nacht verhuren, niet per uur. Ben je met al deze zaken in orde? Goed! Verzamel deze documenten in een mapje en hou ze goed bij, want de Vlaamse overheidsinstellingen doet steekproeven om te controleren of je wel in orde bent.

Indien je je vrijwillig laat erkennen als hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, camping, vakantiepark of camperterrein, komen er nog specifieke voorwaarden bij. Per categorie gelden specifieke voorwaarden. Een Airbnb zal veelal uitgebaat worden als vakantiewoning.

Brussel

Woont u in Brussel? Dan gelden er andere regels.

In Vlaanderen kan men kiezen voor de erkenning van je kamer(s) en ben je ook niet meer verplicht om ze te gaan categoriseren; in Brussel heb je wél nog steeds een aangifte- en registratieplicht, en is er een verplichte indeling met beschermende namen (hotel, aparthotel, toerismeverblijf, gemeubileerde vakantiewoning, logies bij de bewoner, verblijfscentrum voor sociaal toerisme of kampeerterrein).  Enkel na goedkeuring kan men het toeristisch logies openen. Een Airbnb behoort dan tot de categorie logies bij de bewoner of toerismeverblijf.

Bij de aanvraag van je erkenning, moeten heel wat documenten toegevoegd worden. In tegenstelling met Vlaanderen moet dit in Brussel vooraf allemaal geregeld worden terwijl de je Vlaamse collega’s pas achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd worden. De documenten die zeker niet mogen ontbreken in je erkenningsdossier zijn een identiteitsbewijs, een uittreksel van het strafregister, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (incl. bewijs van premie betaling), een afschrift van het huurcontract (incl. schriftelijk akkoord uitbating) of eigendomsbewijs, een brandveiligheidsattest, een attest m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige voorschriften, plattegrond van het logies en foto’ van de logiesverstrekkende inrichting. Na de goedkeuring van het dossier kan je beginnen met de Airbnb verhuur maar binnen het jaar volgt nog een.

Vergelijkend

Als we Vlaanderen met Brussel vergelijken, ligt het grote verschil in de vrijwillige categorisering en aanmeldplicht in Vlaanderen, terwijl men in Brussel verplicht is om zich te laten erkennen als toeristisch logies. Deze verplichte categorisering zorgt voor veel meer eisen. In het Vlaams Logiesdecreet staat flexibiliteit centraal, terwijl dit ontbreekt in de Brusselse wetgeving. Naast het verschil tussen aanmeldplicht in Vlaanderen en de verplichte erkenning in Brussel, is er in Vlaanderen evenveel administratie vereist als in Brussel. Het grote verschil is dat Brusselse Airbnb uitbaters de administratieve documenten op voorhand moet indienen (en dus per definitie vanaf de start in orde zijn), terwijl deze documenten in Vlaanderen achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Vlaamse logies kunnen dus meer onder de radar blijven, maar riskeren hoge boetes wanneer zij niet in orde zijn met de regelgeving.

Is uw ondernemingszin geprikkeld? Breng uw vrijstaande kamer in orde en verzamel de nodige documenten. En daarna? Registreren op www.airbnb.com en alles in gereedheid brengen om uw eerste gasten te ontvangen!